ورود به سايت انگليسي
درباره ما

درباره مركز
ساختار مركز


درباره مركز

مرکز تحقيقات راديولوژي نوين و تهاجمي (Advanced Diagnostic Interventional Radiology Research Center )در تابستان 1388 در مرکز تصويربرداري پزشکي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي – درماني تهران راه اندازي شد. اين مرکز، اولين مرکز تحقيقاتي در زمينه کاربرد علوم راديولوژي در کشور مي باشد.
اهداف تاسيس اين مرکز عبارتند از :
 1. توسعه و بکار گيري دانش بشري در زمينه راديولوژي
 2. انجام پژوهش هاي بنيادي باليني و اپيدميولوژيک در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني کشور
 3. جمع آوري ، تنظيم و طبقه بندي اسناد، مقالات و ومدارک مربوطه و انتشار آنها
 4. تربيت نيروي انساني محقق در زمينه علوم راديولوژي
 5. ترغيب، تشويق و بکارگيري محققين
 6. کوشش در جلب توجه و همکاري مراکز تحقيقاتي و اجرايي مربوطه در داخل کشور
 7. همکاري علمي با مراکز تحقيقاتي و آموزشي ساير کشورها و سازمانهاي بين المللي
با توجه به موقعيت ممتاز اين مرکز تحقيقاتي در خصوص استقرار در مرکز تصويربرداري پزشکي ، همکاري با دپارتمانهاي راديولوژي دانشگاههاي علوم پزشکي کشور ، تعامل مناسب با انجمن راديولوژي ايران ،ارتباط مستمر و مجاورت با مجله راديولوژي ايران (Iranian Journal of Radiology) و ارجاع بيماران از اقصي نقاط کشور، بستر مناسبي جهت پژوهش در اين مرکز وجود دارد.
در حال حاضر، فعاليتهاي اين مرکز در قالب 16 گروه پژوهشي به شرح زير در حال انجام مي باشد:
 • Abdominal Imaging
 • Breast Imaging
 • Cardiac Imaging
 • Chest Imaging
 • Contrast Media
 • Head & Neck Imaging
 • Management in Radiology
 • Musculoskeletal Imaging
 • Neuro-Intervention
 • Neuroradiology
 • Non-Vascular Intervention
 • Onco-Intervention
 • Pediatric Imaging
 • Physics
 • Urogenital Imaging
 • Vascular Intervention

بدين وسيله از تمامي اعضاي محترم هيات علمي، همکاران راديولوژيست و پژوهشگران دعوت به همکاري مي نمايد.


Back to Home