ورود به سايت انگليسي
درباره ما

درباره مركز
ساختار مركز


ساختار مركز

ریاست مرکز: آقای دکتر حسین قناعتی
معاونت پژوهشی مرکز: آقای دکتر کاوس فیروزنیا

شورای پژوهشی :
 1. خانم دکتر نسرین احمدی نژاد
 2. خانم دکتر ناهید صدیقی
 3. آقای دکتر حسن هاشمی
 4. آقای دکتر پیمان سلامتی
 5. آقای دکتر هژیر صابری
 6. آقای دکتر علی شکوری راد
 7. آقای دکتر هاشم شریفیان

مدیران گروه های پژوهشی:
 1. آقای دکتر هاشم شریفیان
 2. آقای دکتر حسن هاشمی
 3. آقای دکتر مهدی آل حسین
 4. خانم دکتر ناهید صدیقی
 5. خانم دکتر مریم رحمانی
 6. آقای دکتر عباس ارجمند شبستری
 7. آقای دکتر پیمان سلامتی
 8. آقای دکتر محمدعلی عقابیان
 9. آقای دکتر مهيار غفوري
 10. آقای دکتر هادی رکنی
 11. خانم دکتر خدیجه بخت آور
 12. آقای دکتر کاوه صمیمی
 13. آقای دکتر هژیر صابری
 14. آقای دکتر کاوس فیروزنیا
 15. آقای دکتر علی شکوری راد
 16. آقای دکتر حسین قناعتی

Back to Home