ورود به سايت انگليسي
تماس با ما


نشاني :
تهران ، انتهای بلوار کشاورز، مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) ، مرکز تصویربرداری پزشکی ، مرکز تحقیقات رادیولوژی نوین و تهاجمی

تلفن :           021 - 66581579
فاكس :         021 - 66581578Back to Home