ورود به سايت انگليسي سی و سومین كنگره راديولوژي ايران از 19 تا 22 ارديبهشت ماه 1396 در مرکز همایشهای برج میلاد تهران برگزار خواهد گردید.


مجله راديولوژي ايران

انجمن راديولوژي ايران

بيست و هشتمين كنگره راديولوژي ايران

سايت ايران راديولوژي

مجله AJR

انجمن راديولوژي اروپا

انجمن راديولوژي آمريکاي شمالي

دانلود فايلهاي آموزشي