ورود به سايت انگليسي
شوراي پژوهشي و هيئت علمي : دكتر حسين قناعتينام حسين
نام خانوادگي قناعتي
تخصص راديولوژي
فوق تخصص Nouro intervention
رتبه دانشگاهي دانشیار
گرايشات تخصصي Nouro intervention
تلفن تماس 66581516
Email ghanaati@yahoo.com
Back to Home