ورود به سايت انگليسي
شوراي پژوهشي و هيئت علمي : دكتر هادي ركني يزدينام هادي
نام خانوادگي ركني يزدي
تخصص راديولوژي
فلوشيپ اينترونشن
رتبه دانشگاهي دانشيار
علايق پژوهشي Body Imaging, Vascular Imaging, Peripheral Intervention
گرايشات تخصصي Intervention
تلفن تماس 09124136470
Email rokniyaz@sina.tums.ac.ir , hadirokni@yahoo.com
Back to Home