ورود به سايت انگليسي
شوراي پژوهشي و هيئت علمي : دكتر نسرين احمدي نژادنام نسرين
نام خانوادگي احمدي نژاد
تخصص راديولوژي
رتبه دانشگاهي استاديار
تلفن تماس 09121325474
Email N_ahmadinejad@yahoo.com
Back to Home