ورود به سايت انگليسي
شوراي پژوهشي و هيئت علمي : دكتر کاوس فيروزنيانام کاوس
نام خانوادگي فيروزنيا
تخصص راديولوژي
فلوشيپ Neuroradiology
رتبه دانشگاهي دانشیار
تلفن تماس 66581579
Email k_firouznia@yahoo.com
Back to Home