ورود به سايت انگليسي
شوراي پژوهشي و هيئت علمي : دكتر مهیار غفورينام مهیار
نام خانوادگي غفوري
تخصص راديولوژي
رتبه دانشگاهي دانشيار
علايق پژوهشي تصويربرداري سيستم ادراري تناسلي ، بيوپسي پروستات ، ام اراي پروستات ، تصويربرداري هاي مربوط به ناتواني جنسي ، سرطان هاي سيستم ادراري تناسلي بخصوص پروستات و مثانه ، اسپكتروسكوپي پروستات ، تروماهاي سيستم ادراري تناسلي تحتاني
گرايشات تخصصي تصويربرداري سيستم ادراري تناسلي
تلفن تماس 09123483501
Email mahyarghafoori@gmail.com
Back to Home