ورود به سايت انگليسي
شوراي پژوهشي و هيئت علمي : دكتر حسن هاشمينام حسن
نام خانوادگي هاشمي
تخصص راديولوژي
رتبه دانشگاهي دانشيار
گرايشات تخصصي نورو راديولوژي - موسكولواسكلتال
تلفن تماس 09121092202
Email Hashemi_MIC@yahoo.com
Back to Home