ورود به سايت انگليسي
شوراي پژوهشي و هيئت علمي : دكتر عبدالرسول صداقتنام عبدالرسول
نام خانوادگي صداقت
تخصص راديولوژي
گرايشات تخصصي Neuroradiology , Musculoskeletal
تلفن تماس 09121007949
Email radiologysociety@gmail.com
Back to Home